Chemia
tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z chemii - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z chemii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z chemii.

Olimpiada odbędzie się 14.12.2018 r. Oprócz olimpiady z chemii, w dniach 10.12.2018 r. – 14.12.2018 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, fizyki i geografii.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z chemii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA VII szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
2. Mieszaniny substancji ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Metale i niemetale, właściwości metali.
5. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
6. Związek chemiczny a mieszanina.
7. Powietrze, jego skład i właściwości.
8. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
9. Właściwości, znaczenie i zastosowanie azotu.
11. Właściwości substancji chemicznych.
12. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
13. Właściwości dwutlenku węgla.
14. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
15. Obieg dwutlenku węgla w przyrodzie.
16. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
17. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
18. Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza.
19. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
20. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
21. Reakcje utleniania-redukcji.
22. Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
23. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków.
24. Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
25. Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
26. Zjawisko promieniotwórczości, przemiany promieniotwórcze.
27. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
28. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
29. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
30. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
31. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
32. Równania reakcji chemicznych.
33. Rodzaje wiązań chemicznych.
34. Prawo zachowania masy.
35. Prawo stałości składu związku chemicznego.
36. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
37. Obliczenia stechiometryczne.
38. Wybitni uczeni w badaniach chemicznych.
39. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.

KLASA VIII szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy I oraz:
2. Woda i roztwory wodne.
3. Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
4. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
5. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
6. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
7. Kwasy w naszym otoczeniu.
8. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
9. Kwasy mocne i słabe.
10. Kwaśne deszcze.
11. Wodorotlenki i zasady.
12. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
13. Otrzymywanie i właściwości zasad.
14. Tlenki kwasowe i zasadowe.
15. Roztwory elektrolitów.
16. Dysocjacja kwasów i zasad.
17. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
18. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
19. Stężenie molowe roztworów.
20. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.