tel: 22 517-13-00
faks: 22 517-13-01
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada z matematyki - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z matematyki. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

Olimpiada odbędzie się 12.12.2017 r. Oprócz olimpiady z matematyki, w dniach 11.12.2017 r. – 14.12.2017 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii i przyrody.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z matematyki otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

ZAKRES TEMATYCZNY
 
KLASA IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Liczby naturalne;
2. Działania na liczbach naturalnych;
3. Systemy zapisywania liczb – dziesiętny, rzymski;
4. Prostokąt – obwód i pole;
5. Matematyka na co dzień – kalendarz, zegar, temperatura, waluta;
6. Zadania logiczne.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Własności liczb naturalnych – wielokrotności, dzielniki, NWD, NWW;
2. Podzielność liczb naturalnych;
3. Ułamki zwykłe - pojęcie + zastosowanie;
4. Elementarne figury geometryczne – proste, półproste, odcinki, łamane;
5. Koła, okręgi;
6. Kąty;
7. Wielokąty – własności, obwód;
8. Prostopadłościany – własności;
9. Matematyka na co dzień – skala.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Liczby całkowite;
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne;
3. Procenty;
4. Kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
5. Wielokąty – pole;
6. Prostopadłościany - pole powierzchni całkowitej, objętość;
7. Matematyka na co dzień – droga, prędkość, czas.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Cechy przystawania trójkątów.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
13. Czworokąty: własności, obwody, pola.
14. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
 
KLASA II gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 1.
2. Liczby naturalne w systemie rzymskim.
3. Wartość bezwzględna liczby wymiernej.
4. Notacja wykładnicza.
5. Działania na potęgach o wykładniku naturalnym.
6. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny.
7. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedna niewiadomą.
8. Własności figur płaskich:
  • symetria odcinka,
  • dwusieczna kąta,
  • kąt środkowy i kąt wpisany,
  • okrąg wpisany w wielokąt i opisany na wielokącie,
  • wielokąty foremne.
9. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.
 
KLASA III gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 1 i 2 gimnazjum.
2. Potęga o wykładniku całkowitym.
3. Działania na potęgach.
4. Notacja wykładnicza.
5. Podobieństwo figur:
  • stosunek pól figur podobnych,
  • stosunek objętości brył podobnych.
6. Cechy podobieństwa trójkątów.
7. Twierdzenie Talesa.
8. Bryły obrotowe - pole powierzchni i objętość.
9. Interpretowanie związków za pomocą wzorów.
10. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.