Olimpiada z geografii - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z geografii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z geografii.

Olimpiada odbędzie się 10.12.2021 r. Oprócz olimpiady z geografii, w dniach 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z geografii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - IRO Pionier

ZAKRES TEMATYCZNY


KLASA V szkoły podstawowej
1. Geografia - czym się zajmuje:
 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.
2. Mapa Polski:
 • czym jest mapa,
 • rodzaje map,
 • skala i jej rodzaje,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • obliczanie odległości na mapie,
 • plan miasta,
 • orientowanie mapy w terenie.
3. Krajobrazy w Polsce:
 • składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźby terenu w Polsce,
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy,
 • powstawanie jeziora przybrzeżnego,
 • Słowiński Park Narodowy,
 • rośliny i zwierzęta krajobrazu nadmorskiego,
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy,
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu,
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego,
 • obiekty przyrodnicze i kulturowe występujące na Pojezierzu Mazurskim,
 • Nizina Mazowiecka - cechy i położenie na mapie,
 • dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej,
 • Kampinoski Park Narodowy,
 • krajobraz wielkomiejski Warszawy - elementy i cechy krajobrazu,
 • atrakcje turystyczne Warszawy,
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł,
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej,
 • Wyżyna Lubelska - cechy i położenie na mapie,
 • wąwozy lessowe i ich znaczenie,
 • rolnictwo Wyżyny Lubelskiej - główne uprawy,
 • dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Współrzędne geograficzne:
 • cechy południków i równoleżników,
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • do czego służy odbiornik GPS.
2. Ziemia w Układzie Słonecznym:
 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a klimat.
3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:
 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • Islandia - położenie geograficzne,
 • elementy krajobrazu Islandii,
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy,
 • podział polityczny Europy,
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy,
 • ludność Europy,
 • migracje - przyczyny i skutki,
 • największe miasta Europy - Paryż i Londyn - podobieństwa i różnice.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Krainy geograficzne Polski
2. Środowisko przyrodnicze Polski: klimat, wody (rzeki i jeziora), Morze Bałtyckie; energetyka.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Afryka.

EB Sticky Cookie Notice

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.