Olimpiada z geografii - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z geografii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z geografii.

Olimpiada odbędzie się 13.12.2019 r. Oprócz olimpiady z geografii, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z geografii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY


KLASA V szkoły podstawowej
1. Geografia jako nauka:
 • źródła nauki o geografii,
 • czym zajmuje się geografia?
2. Położenie Polski na mapie:
 • czym jest mapa?
 • rodzaje map,
 • skala i jej rodzaje,
 • obliczanie odległości na mapie,
 • plany miast - jak czytać?
 • jak orientować mapy w terenie?
 • jak prawidłowo czytać mapy?
3. Krajobrazy występujące Polsce:
 • czym jest krajobraz?
 • krajobraz naturalny i kulturowy,
 • cechy krajobrazu,
 • krajobraz nadmorski - cechy,
 • jeziora przybrzeżne - powstawanie,
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy,
 • rośliny i zwierzęta krajobrazu nadmorskiego,
 • największe miasta krajobrazu nadmorskiego,
 • Pojezierze Mazurskie - turystyka, roślinność,
 • jeziora pojezierza mazurskiego,
 • atrakcje turystyczne Mazur,
 • Nizina Mazowiecka - cechy i położenie na mapie,
 • krajobraz Niziny Mazowieckiej,
 • atrakcje turystyczne Niziny Mazowieckiej,
 • Kampinoski Park Narodowy - zwierzęta, roślinność,
 • krajobraz wielkomiejski Warszawy,
 • główne zabytki Warszawy,
 • Wyżyna Śląska - położenie na mapie, cechy i przemysł,
 • Wyżyna Lubelska - cechy i położenie na mapie,
 • wąwozy lessowe i ich znaczenie,
 • rolnictwo Wyżyny Lubelskiej - główne uprawy,
 • dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Współrzędne geograficzne:
 • cechy południków,
 • cechy równoleżników,
 • długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • po co nam GPS?
2. Układ Słoneczny:
 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie występujące w Układzie Słonecznym,
 • ruch obrotowy Ziemi - cechy,
 • zmiana czasu,
 • ruch obiegowy Ziemi - cechy,
 • długość dnia i nocy,
 • zmiany oświetlenia,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny,
 • noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a klimat.
3. Przyroda i ludność Europy:
 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii,
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy,
 • podział polityczny Europy,
 • ludność Europy,
 • migracje - przyczyny i skutki,
 • największe miasta Europy - Paryż i Londyn - podobieństwa i różnice.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Polski.
2. Ludność Polski.
3. Znajomość mapy Polski
.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Azja.
2. Afryka
.