Olimpiada z matematyki - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z matematyki. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

Olimpiada odbędzie się 07.12.2021 r. Oprócz olimpiady z matematyki, w dniach 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, języka angielskiego, historii, przyrody, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z matematyki otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
 

ZAKRES TEMATYCZNY
 
KLASA IV szkoły podstawowej
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Liczby naturalne. Oś liczbowa.
3. Działania na liczbach naturalnych i kolejność ich wykonywania. Działania pisemne.
4. Systemy zapisywania liczb - dziesiętny, rzymski.
5. Figury geometryczne – proste, półproste, odcinki, wzajemne położenie prostych, kąty i ich rodzaje, wielokąty. Prostokąt - obwód i pole.
6. Matematyka na co dzień - kalendarz, zegar, temperatura, waluta.
7. Zamiana jednostek masy, długości, czasu, monetarnych (w tym wyrażenia dwumianowane).
8. Zadania logiczne.
9. W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA V szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 4.
2. Własności liczb naturalnych - wielokrotności, dzielniki, NWD, NWW.
3. Podzielność liczb naturalnych.
4. Ułamki zwykłe - pojęcie + zastosowanie, działania.
5. Ułamki dziesiętne - pojęcie + zastosowanie, działania.
6. Koła, okręgi.
7. Kąty – mierzenie.
8. Wielokąty - własności, obwód.
9. Zamiana jednostek pól.
10. Prostopadłościany - własności.
11. Matematyka na co dzień - skala, średnia arytmetyczna.
12. W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 5.
2. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
3. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
4. Procenty.
5. Kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
6. Wielokąty - pola.
7. Prostopadłościany - pole powierzchni całkowitej, objętość.
8. Zamiana jednostek objętości.
9. Matematyka na co dzień - droga, prędkość, czas.
10. W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Procenty.
5. Własności figur płaskich.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Kąty i ich rodzaje.
8. Własności trójkątów i czworokątów.
9. Cechy przystawania trójkątów.
10. Potęga o wykładniku naturalnym.
11. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
12. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Własności liczb naturalnych.
3. Działania na liczbach wymiernych.
4. Działania na potęgach o wykładniku całkowitym.
5. Notacja wykładnicza.
6. Działania na pierwiastkach.
7. Wyrażenia algebraiczne.
8. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
9. Figury geometryczne na płaszczyźnie: Tw. Pitagorasa; odcinki w układzie współrzędnych.
10. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.