Olimpiada z przyrody - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z przyrody. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z przyrody.

Olimpiada odbędzie się 13.12.2019 r. Oprócz olimpiady z przyrody, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z przyrody otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej
I. Obowiązuje zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
 • składniki pogody i nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru),
 • składniki pogody, analiza ich wyników oraz dostrzeganie zależności,
 • przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stan skupienia.
2. Ja i moje ciało:
 • zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego,
 • układy budujące organizm człowieka,
 • zmysły oraz podstawowe zasady ich ochrony,
 • współdziałanie zmysłu smaku i węchu.
3. Ja i moje otoczenie:
 • rodzaje wypoczynku i zasady bezpieczeństwa z nimi związane,
 • drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, sposoby zapobiegania chorobom,
 • zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).
4. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy:
 • składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły.