Olimpiada z przyrody - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z przyrody. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z przyrody.

Olimpiada odbędzie się 10.12.2021 r. Oprócz olimpiady z przyrody, w dniach 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z przyrody otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - IRO Pionier

ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej
I. Obowiązuje zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
  • składniki pogody i nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru),
  • składniki pogody, analiza ich wyników oraz dostrzeganie zależności,
  • przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stan skupienia.
2. Ja i moje ciało:
  • zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego,
  • układy budujące organizm człowieka,
  • zmysły oraz podstawowe zasady ich ochrony,
  • współdziałanie zmysłu smaku i węchu.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.