KontoKontaktO nas

Logowanie


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach lub z tego zrezygnować, wpisz swój adres e-mail:

Center of School Education
 

O nas

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!
 
Instytut Rozwoju Oświaty zajmuje się organizacją ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i olimpiad tematycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Olimpiady pozwalają urozmaicić program zajęć i zmotywować uczniów do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Terminy olimpiad umożliwiają nauczycielom podsumowanie wiadomości uczniów na koniec pierwszego semestru (Pionier).

W roku szkolnym Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza uczniów do udziału w olimpiadzie przedmiotowej:
Olimpiady przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum i odbywają się z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia. Dla każdej klasy zespół dydaktyczny Instytutu Rozwoju Oświaty przygotował oddzielny test dostosowany do obowiązującej podstawy programowej.
 
Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przygotowaliśmy olimpiadę Młody Odkrywca, składającą się z dwóch sprawdzianów:

Ciekawa formuła sprawdzianów pozwoli najmłodszym uczniom rozwijać wyobraźnię i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Dodatkowo zapraszamy uczniów do udziału w olimpiadzie tematycznej, będącej ciekawym uzupełnieniem programu nauczania. W tym roku szkolnym organizujemy:
Najlepsi uczniowie startujący w olimpiadach organizowanych przez Instytut Rozwoju Oświaty zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi, dyplomami laureata i wyróżnienia oraz atrakcyjnymi nagrodami książkowymi. Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie.

Każdy szkolny koordynator olimpiady otrzyma zaświadczenie potwierdzające współorganizację ponadprogramowej, ogólnopolskiej  olimpiady. Szkoły, które zgłoszą najwięcej uczestników zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w naszych olimpiadach.Copyright by IRO