KontoKontaktO nas

Logowanie


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach lub z tego zrezygnować, wpisz swój adres e-mail:

Center of School Education
 

O nas

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!
 
Instytut Rozwoju Oświaty zajmuje się organizacją ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i olimpiad tematycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Olimpiady pozwalają urozmaicić program zajęć i zmotywować uczniów do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Terminy olimpiad umożliwiają nauczycielom podsumowanie wiadomości uczniów na koniec pierwszego semestru.

W roku szkolnym Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza uczniów do udziału w olimpiadzie przedmiotowej:
Olimpiady przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum i odbywają się z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, przyroda. Dla każdej klasy zespół dydaktyczny Instytutu Rozwoju Oświaty przygotował oddzielny test dostosowany do obowiązującej podstawy programowej.
 
Dodatkowo zapraszamy uczniów do udziału w olimpiadzie tematycznej, będącej ciekawym uzupełnieniem programu nauczania. W tym roku szkolnym organizujemy:
Najlepsi uczniowie startujący w olimpiadach organizowanych przez Instytut Rozwoju Oświaty zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi, dyplomami laureata i wyróżnienia oraz atrakcyjnymi nagrodami książkowymi. Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie.

Każdy szkolny koordynator olimpiady otrzyma zaświadczenie potwierdzające współorganizację ponadprogramowej, ogólnopolskiej  olimpiady. Szkoły, które zgłoszą najwięcej uczestników zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w naszych olimpiadach.



Copyright by IRO