Dyktando - regulamin

1. Ogólnopolskie DYKTANDO (nie tylko) DLA MISTRZÓW organizowane przez Instytut Rozwoju Oświaty przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych. Dyktando zostanie przeprowadzone na trzech poziomach:

 • Poziom 1 – edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III)
 • Poziom 2 – szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
 • Poziom 3 – szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)

2. Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów odbędzie się w dniu 13.12.2021 r.

3. Zgłoszenia uczestników można dokonać do dnia 22.11.2021 r.:

 • wysyłając zgłoszenie zamieszczone na stronie internetowej: ZGŁOSZENIE,
 • przekazując zgłoszenie telefonicznie pod nr (22) 517-13-00,
 • wypełniając zgłoszenie i wysyłając je faksem pod nr (22) 517-13-01.
 • wypełniając zgłoszenie i wysyłając je pocztą na adres: Instytut Rozwoju Oświaty, ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa,

Minimalna liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu wynosi 5 osób. Organizator zastrzega, że faktyczna liczba uczestników w stosunku do liczby zgłoszonych nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

4. Czas trwania dyktanda wynosi 60 minut i nie może być przekraczany. Dodatkowo koordynator otrzymuje 10 minut na rozdanie uczestnikom kart odpowiedzi i testów oraz na wyjaśnienie zasad sprawdzianu. W przypadku niewystarczającej ilości materiałów koordynator ma możliwość skopiowania dowolnej ilości testów. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi. Uczestnicy zaznaczają swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po przeprowadzeniu dyktanda koordynator zbiera karty odpowiedzi uczestników, wkłada do koperty zbiorczej wraz z protokołem i kserokopią dowodu wpłaty i odsyła listem poleconym na adres Instytutu Rozwoju Oświaty do 14.12.2021 r.

5. Każdy test będzie podzielony na dwie części:

Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd.
Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa.  Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 pkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt

6. Nagrody dla zwycięzców:

 • Miejsce 1 - dyplom laureata miejsca pierwszego i nagroda książkowa,
 • Miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagroda książkowa,
 • Miejsca od 6 do 15 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów.
Szkoły, które zgłoszą powyżej 120 uczestników zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.

7. Każdy koordynator otrzymuje zaświadczenie o przeprowadzeniu ponadprogramowego, ogólnopolskiego dyktanda.

8. Instytut Rozwoju Oświaty zobowiązuje się przesłać wyniki do 01.02.2022 r.

9. Uczniowie deklarujący chęć udziału w dyktandzie wpłacają na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator na konto Instytutu Rozwoju Oświaty wpłaca:

 • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
 • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Pozostałą kwotę koordynator może przeznaczyć na wysyłkę materiałów.
Wpłaty należy dokonać do dnia 14.12.2021 r. na konto:

Instytut Rozwoju Oświaty
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa
67 1140 2017 0000 4002 1303 4887

10. Wszelkie reklamacje należy składać do 30.04.2022 r. Po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie stanowi podstawy reklamacji.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.