Olimpiada (nie tylko) dla Mistrzów z matematyki

Olimpiada (nie tylko) dla Mistrzów z matematyki

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską Olimpiadę (nie tylko) dla Mistrzów z matematyki. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem olimpiady jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ścisłego, precyzyjnego i logicznego myślenia, rozwijania wyobraźni geometrycznej oraz poprawnego wyciągania wniosków.

Olimpiada z matematyki odbędzie się 05.12.2023 r.

Dla każdej klasy przeznaczony zostanie osobny test, a zagadnienia w nim zawarte będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Olimpiada z matematyki składać się będzie z kilku rozbudowanych zadań tekstowych. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej sprawności rachunkowej, a także umiejętności stosowania matematyki poprzez posługiwanie się symbolami, wzorami i pojęciami matematycznymi.

Uczniowie odpowiadając na pytania odwoływać się będą do zaprezentowanych danych oraz posiadanej wiedzy. Do zadań tekstowych podane zostaną polecenia, w których należy dopasować odpowiednie dane, tak aby prezentowana treść tworzyła spójną matematycznie logiczną całość. Znajdą się również polecenia, w których należy powiązać definicje z właściwym dla niej pojęciem oraz tradycyjne pytania testowe. Wśród podanych odpowiedzi przynajmniej jedna będzie poprawna.

Czas trwania olimpiady jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z matematyki otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata, wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - matematyka

ZAKRES TEMATYCZNY

Na każdym etapie edukacyjnym obowiązuje tzw. zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że na wyższym etapie edukacyjnym obowiązują wymagania z etapów poprzednich. Dlatego nie powtarza się przy każdym teście w zakresach tematycznych zagadnień realizowanych w latach wcześniejszych.

KLASA IV szkoły podstawowej
1. Liczby naturalne. Oś liczbowa.
2. Działania na liczbach naturalnych i kolejność ich wykonywania. Działania pisemne.
3. Systemy zapisywania liczb - dziesiętny, rzymski.
4. Figury geometryczne - proste, półproste, odcinki, wzajemne położenie prostych, kąty i ich rodzaje, wielokąty. Prostokąt - obwód i pole.
5. Matematyka na co dzień - kalendarz, zegar, temperatura, waluta.
6. Zamiana jednostek masy, długości, czasu, monetarnych (w tym wyrażenia dwumianowane).
7. Zadania logiczne.
8. Zadania o podwyższonym stopniu trudności (zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego).

KLASA V szkoły podstawowej
1. Własności liczb naturalnych - wielokrotności, dzielniki, NWD, NWW.
2. Podzielność liczb naturalnych.
3. Ułamki zwykłe - pojęcie + zastosowanie, działania.
4. Ułamki dziesiętne - pojęcie + zastosowanie, działania.
5. Koła, okręgi.
6. Kąty - mierzenie.
7. Wielokąty - własności, obwód.
8. Zamiana jednostek pól.
9. Prostopadłościany - własności.
10. Matematyka na co dzień - skala, średnia arytmetyczna.
11. Zadania o podwyższonym stopniu trudności (zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego).

KLASA VI szkoły podstawowej
1. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
3. Kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
4. Wielokąty - pola.
5. Prostopadłościany - pole powierzchni całkowitej, objętość.
6. Zamiana jednostek.
7. Matematyka na co dzień - droga, prędkość, czas.
8. Zadania o podwyższonym stopniu trudności (zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego).

KLASA VII szkoły podstawowej
1. Zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
3. Procenty.
4. Własności figur płaskich.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Kąty i ich rodzaje.
7. Własności trójkątów i czworokątów.
8. Cechy przystawania trójkątów.
9. Potęga o wykładniku naturalnym.
10. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
11. Wyrażenia algebraiczne.
12. Zadania o podwyższonym stopniu trudności (zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego).

KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Własności liczb naturalnych.
2. Działania na liczbach wymiernych.
3. Działania na potęgach o wykładniku całkowitym.
4. Notacja wykładnicza.
5. Działania na pierwiastkach.
6. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
7. Figury geometryczne na płaszczyźnie: Tw. Pitagorasa; odcinki w układzie współrzędnych.
8. Graniastosłupy - własności, siatki, pola powierzchni i objętości.
9. Zadania o podwyższonym stopniu trudności (zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego).

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności