Nowa formuła Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

Nowa formuła Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

Chcąc przybliżyć Państwu nową formułę, przygotowaliśmy któtki opis typów zadań, które mogą pojawić się w naszych testach.

Język polski

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj artykuł. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery teksty oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstów, a następnie wskazanie którego z tekstów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj teksty A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały niektóre wyrazy. Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednego, najbardziej odpowiedniego wyrazu pasującego do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki najbardziej odpowiednim z czterech wyrazów podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstu, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Matematyka

I rodzaj
W zaprezentowanym zadaniu matematycznym usunięte zostały niektóre dane (liczby, jednostki, wyrazy). Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, najbardziej odpowiedniej informacji pasującej do danej luki, tak aby zadanie tworzyło spójną matematycznie logiczną całość.

Przykładowe zadanie:
Zapoznaj się z treścią zadania i uzupełnij luki najbardziej odpowiednią z czterech informacji podanych poniżej.
Kasia i Zosia poszły do pizzerii. Zamówiły jedną pizzę, która kosztowała 30 zł. Kasia zjadła ¾ pizzy, a Zosia 1)……. pizzy. Kasia zamówiła jeszcze napój za 5 zł, a Zosia za 8 zł. Dziewczynki zdecydowały każda zapłaci za swój napój, a za pizzę zapłacą po połowie, czyli po 2) ………. zł. Rachunek Kasi wyniósł 3) ……… zł, a Zosi 4) ……….. zł. Kasia zapłaciła za swoją część banknotem 50 złotowym i otrzymała 5) …………. zł reszty. Zosia zapłaciła banknotem 6) ………… złotowym i otrzymała 77 zł reszty.
1)    A.1/2    B.1/4    C.1/3    D.2/3
2)    A.10 zł    B. 30 zł    C.15 zł    D. 17 zł
3)    A.20 zł    B.23 zł    C.17 zł    D.15 zł
4)    A.23 zł    B.20 zł    C.24 zł    D.19 zł
5)    A.20 zł    B.25 zł    C.30 zł    D.27 zł
6)    A.50 zł    B.100 zł    C.200 zł    D. 20 zł

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery definicje oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się z ich treścią, a następnie wskazanie którego wyrazu definiowanego dotyczą.

Przykładowe zadanie:
A. cięciwa przechodząca przez środek okręgu
B. czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości a jego przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą na połowy
C. wielokąt o trzech bokach równej długości
D. ostrosłup, który ma w podstawie oraz ścianach bocznych trójkąty równoboczne
Zapoznaj się definicjami A-D i wskaż w której z nich jest mowa o:
1.    Rombie - …..
2.    Trójkącie równobocznym -…..
3.    Czworościanie foremnym - …..
4.    Średnicy -…..
5.    Kwadracie - ……

III rodzaj
W zaprezentowanych wyrażeniach usunięte zostały niektóre dane (liczby, znaki, jednostki, litery). Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich danych, tak aby wyrażenie było prawdziwe.

Przykładowe zadanie:
A.    cm
B.    8
C.    0,7
D.    :
Przeczytaj wyrażenia. Uzupełnij luki odpowiednimi danymi  zamieszczonymi powyżej. Jedna wartość jest zbędna.
1). 2 cm + 2 dm + ... m = 92 cm
2). 2 ... + 2 dm + 0,7 m = 92 cm
3). (99 + 9) ... 9 = 12

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się  treścią rozbudowanego zadania matematycznego, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe zadanie:
Płatki owsiane ważą 450 dag wraz z opakowaniem (masa brutto). Masa opakowania w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 3 cm x 20 cm x 15 cm wynosi 30 dag.
1.    Ile będą ważyć płatki z opakowaniem, jeśli zużyjemy 700g płatków (masa netto)?
A.    380 dag
B.    3 kg 50 dag
C.    3 kg 80 dag
D.    420 dag
2.    Jaka będzie pojemność dwudziestu takich opakowań?
A.    900 cm3
B.    720 cm3
C.    900 ml
D.    9 dm3

Język angielski

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj artykuł. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery teksty oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstów, a następnie wskazanie którego z tekstów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj teksty A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym tekście (literackim, popularnonaukowym, informacyjnym, użytkowym) usunięte zostały niektóre wyrazy. Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednego, najbardziej odpowiedniego wyrazu pasującego do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki najbardziej odpowiednim z czterech wyrazów podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie przeczytanie tekstu, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Historia

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście źródłowym usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst źródłowy. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery materiały oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się z ich treścią, a następnie wskazanie którego z materiałów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym materiale źródłowym (tekst, mapa, schemat, tabela) usunięte zostały niektóre dane (daty, nazwiska, wyrazy). Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, najbardziej odpowiedniej informacji pasującej do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i uzupełnij luki najbardziej odpowiednią z czterech informacji podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się  materiałem źródłowym, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i odpowiedz na pytania.

Historia

I rodzaj
W zaprezentowanym tekście źródłowym usunięte zostały zdania. Zadaniem ucznia będzie dopasowanie, spośród podanych, odpowiednich zdań, tak aby stworzyć spójną, logiczną całość.

Przykładowe polecenie:
Przeczytaj tekst źródłowy. Uzupełnij luki odpowiednimi fragmentami tekstu zamieszczonymi poniżej. Jeden fragment jest zbędny.

II rodzaj
Zaprezentowane zostaną cztery materiały oznaczone literami od A do D. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się z ich treścią, a następnie wskazanie którego z materiałów dotyczy pytanie.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi A-D i wskaż, w którym z nich jest mowa o: ......

III rodzaj
W zaprezentowanym materiale źródłowym (tekst, mapa, schemat, tabela) usunięte zostały niektóre dane (daty, nazwiska, wyrazy). Do każdej luki podane zostały 4 propozycje. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, najbardziej odpowiedniej informacji pasującej do danej luki.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i uzupełnij luki najbardziej odpowiednią z czterech informacji podanych poniżej.

IV rodzaj
Tradycyjne pytania testowe. Zadaniem ucznia będzie zapoznanie się  materiałem źródłowym, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania. Każde z pytań będzie zawierało 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie poprawna.

Przykładowe polecenie:
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i odpowiedz na pytania.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności